Online tools ter verbetering van het kennisniveau en de onderhandelingspositie onder de leden

kostprijscalculator

Om het kennisniveau en de onderhandelingspositie onder leden te verbeteren, wordt er een kostprijscalculator en contracttool ontwikkeld. Dit wordt gedaan in samenwerking met onder andere Viroteq BV, ABN AMRO, Flynth, Countus, Alfa accountants, NAV, LTO Nederland, Delphy en Hagelunie Innovatiefonds.

Kostprijscalculator

Het doel van de kostprijscalculator is om helderheid te creëren voor iedere teler in de opbouw van de kostprijs van de productie van consumptieaardappelen.

De ontwikkeling van de kostprijscalculator bestaat uit 3 fasen:
Fase 1 (afgerond): Kostprijsberekening onderdelen definiëren en komen tot afspraken in +/- 4 sessies met verschillende stakeholders. Dit vereist tevens inhoudelijke voorbereiding, individueel per
stakeholder en d.m.v. verdiepende gesprekken, strakke gespreksleiding en gedegen verslaglegging.
Fase 2 (gestart, afronding Q1 2024): Afspraken en berekening omzetten naar online webformulier.
Fase 3 (doorlopend): doorontwikkeling, onderhoud en beheer.

Onze kostprijscalculator gaat verschillende onderdelen bevatten:
– Lijst met onderdelen voor een kostprijsberekening van een consumptieaardappel
– Lijst met afspraken over hoe je een kostprijsberekening doet voor een
consumptieaardappelteler
– Webapplicatie voor de teler om de kostprijs van de eigen teelt te berekenen op POC website
achter leden-login
– Onderhandeltoolbox met daarin onderhandelchecklist, contracttool (vergelijking
contracten), kostprijscalculator, cursus onderhandelen

De eerste fase is inmiddels al afgerond. Fase 2 is inmiddels in volle ontwikkeling. De ‘voorkant’ van de kostprijscalculator heeft al behoorlijk vorm gekregen en er wordt gestart met de achterkant door Viroteq. Om de ingevulde gegevens goed te kunnen verwerken, ook van de contracttool, wordt er een ledenportaal aan onze site gekoppeld, zodat leden hun historie kunnen inzien rondom het invullen van de calculator. Daarnaast krijgen wij hiermee inzicht in de ingevulde waarden om zo een beter beeld te krijgen van de gemiddelde kostprijs van onze leden, gelinkt aan areaal, grondsoort, regio etc. Ook zijn een aantal partners, waaronder Delphy, bezig met het invullen van de calculator, om zo een eerste ‘standaardwaarde’ bij alle kostenposten te kunnen geven.

Contracttool

De contracttool is een samenvatting van alle kleine lettertjes op de contracten van de bekende, grotere afnemers van consumptieaardappels. Alle contracten zijn in detail doorgenomen, om appels met appels te kunnen vergelijken, waardoor onze leden een geïnformeerde keuze kunnen maken met welke afnemer zij in zee willen gaan.


Eerder was dit nog een Excel bestand, waar enige basiskennis van MS Excel voor nodig was om de
tool goed te kunnen gebruiken. Voor seizoen 2024 wordt er een online versie voorbereid, welke zeer simpel is om in te vullen, en de teler de mogelijkheid beidt om voor de grotere rassen de
verschillende afnemers op prijsniveau, en uitbetaling van verschillende kwaliteiten product te
vergelijken.


Ook deze tool komt beschikbaar voor de leden op onze site.

Ledenportaal

Voor onze leden komt op de vernieuwde site een ledenportaal, waarvoor zij zodra deze gereed is
(jan/feb 2024) een login zullen ontvangen. Hier zijn straks, naast de bovengenoemde tools, ook alle nieuwsbrieven en andere relevante ledeninformatie te vinden.

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland