Onderzoek verduurzaming consumptieaardappelteelt in relatie tot rendementsverbetering

Project_aardappelen_uitgelicht

Susan Wijnen en Niels Luteijn, studenten aan de HAS Hogeschool, werken in opdracht van de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) aan hun afstudeerproject. Ze onderzoeken de mogelijkheden om duurzaamheid te koppelen aan rendementsverbetering in de consumptieaardappelteelt. 

De hoofddoelstelling van het onderzoek ‘Verbetering van rendement in de consumptie-aardappelketen’ is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming, rendementsverhoging en kwaliteitsverhogende maatregelen in de consumptie-aardappelketen.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren, beantwoorden we onderstaande onderzoeksvragen: Hoe en welke maatregelen kunnen genomen worden voor verduurzaming, rendementsverbetering en kwaliteitsverhoging op het niveau van de teler?

Als deelvragen zijn hierbij geformuleerd:

  1. Welke onderdelen van de consumptieaardappelketen worden in beschouwing genomen?
  2. Wat wordt verstaan onder verduurzaming, rendementsverbetering en kwaliteitsverhoging? Wat is het referentieniveau?
  3. Hoe kan duurzaamheid vertaald worden naar financieel rendement voor de teler?
  4. Welke voorbeelden zijn beschikbaar van verduurzaming, rendementsverbetering en
    kwaliteitsverhoging in de consumptieaardappelketen? Werden deze verduurzamingen of verbeteringen gedeeld in de keten of slechts een deel van de keten? Kan elke consumptieaardappelteler deze voorbeelden toepassen en verwaarden? Waarom? Welke certificeringssystemen bestaan momenteel in de akkerbouw? Is aanhaken bij een of meer van deze systemen mogelijk c.q. wenselijk?
  5. Wie initieert maatregelen voor verduurzaming, rendementsverbetering en kwaliteitsverhoging? Waar zit de incentive om aan deze aspecten te werken?
  6. Is het mogelijk te komen tot een raamwerkovereenkomst tussen verwerkende industrie en telers met als doel de kosten van verduurzaming te compenseren?
  7. Hoe passen de maatregelen onder 6 in de doelstellingen van de POC?

Het project levert de volgende resultaten op:

Onder andere op basis van een online enquete onder zowel POC-leden als niet leden, worden aanbevelingen gedaan om verduurzaming en rendementsverbetering in de consumptieaardappelteelt op een evenwichtige manier aan te pakken. Welke mogelijkheden tot verduurzaming zijn er? En hoe kan een goede afweging tussen de verschillende mogelijkheden worden gemaakt, zodat de consumptieaardappelteelt zowel duurzamer als rendabeler wordt?

De POC krijgt met dit onderzoek goed inzicht in de mogelijkheden van rendementsverhoging en verduurzaming op telersniveau. Het project zal worden afgerond met een schriftelijke rapportage en een presentatie voor de opdrachtgever (tenzij anders wordt afgesproken).

Het onderzoek is in de afrondende fase. Er is veel respons op de uitgestuurde enquête, ook buiten het ledenbestand van de POC, daarnaast zijn er gesprekken met relevante partners binnen en buiten de aardappelketen gevoerd. Het eindresultaat met identificatie van ‘laaghangend fruit’ voor rendementsverbetering ‘op het erf’ wordt in februari verwacht. Offertes voor de beroepsopdrachten klimaataardappel en onafhankelijk tarreren zijn inmiddels getekend, deze starten in februari.

Uitkomsten van het onderzoek worden binnenkort op deze pagina gedeeld.

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland