10 redenen om lid van de POC te worden

1. Samen sta je sterker

De POC is een uitzonderlijke organisatie die buiten de kartelwetgeving valt en die als enige de krachten commercieel mag bundelen. Door met veel telers POC-lid te zijn, maakt dat afnemers het wel uit hun hoofd laten om telers ontevreden te maken. Alleen al een groot ledenbestand werkt prijsopdrijvend.

2. Marktsturing

De POC mag als enige organisatie marktsturende uitspraken doen, zoals:

  • Teken niet zomaar een contract, laat de afnemer in afwachtstatus
  • Verschuiven van contracten/levermomenten tegengaan
  • Aankondiging tot aanbodbeperking en/of areaalbeheersing
IMG_5936

3. Laaghangend fruit aanpakken

De POC mag als organisatie oproepen om laaghangend fruit aan te pakken. Als genoeg telers dat doen dan heeft het een groots effect.

  • Teken geen contract met meeleveraardappelen, laat het overig deel alleen echt vrij zijn.
  • Dien je vrije transacties in bij de beurs (PotatoNL), daar waar de marktprijs echt op gebaseerd wordt, zodat het initiatief niet door eenzijdige transacties bij de afnemers komt te liggen.
  • Kennis delen om de teler commercieel vaardiger te maken.
  • Bereken je kostprijs door de kostprijscalculator te gebruiken.

4. Profiteren van de contracttool

De POC heeft een contracttool ontwikkeld. Hierin worden de contracten naast elkaar gezet en de verschillende ondoorzichtige voorwaarden gelijkgezet zodat je appels met appels kunt vergelijken. Op den duur zal iedereen eerst de contracttool willen gebruiken en moeten afnemers wachten totdat alle contracten in de tool staan. Daardoor worden de afnemers gedwongen eerst de contracten af te geven aan de POC. Afnemers zullen niet als slechtste in de tool willen staan en zo kan de teler het initiatief krijgen.

5. Eén kostprijsberekening dankzij de kostprijscalculator

De POC heeft de kostprijscalculator ontwikkeld met alle grote boekhoudkantoren en organisaties als Delphy, LTO, NAV en ABN Amro. Het idee hierachter is dat iedereen op dezelfde juiste manier de eigen kostprijs berekent. Hiermee leg je de werkelijke kosten bloot en wek je bewustzijn op. Op dit moment worden de contractprijzen niet gebaseerd op de kostprijs voor de teler, maar op een niveau waardoor de afnemers de laagst mogelijke prijs voor voldoende grondstof betalen. Als individuele teler heb je immers toch niks in de melk te brokkelen, maar als POC kunnen we hier verandering in aanbrengen.

6. Eigen vrije-aardappel-verkoopcontract

De teler verkoopt toch een product, waarom is er dan een inkoopcontract met afnemersvoorwaarden? De POC heeft een eigen vrije-aardappel-verkoopcontract. POC-leden kunnen hun aardappelen onder hun eigen voorwaarden verkopen. Als genoeg telers dat doen, wordt dat vanzelf de standaard.

7. Areaalbeheersing en marktherstelfonds voor behoud gezonde prijs

Met genoeg leden kan de POC het aanbod op de vraag afstemmen, door sturing van areaal. Dit is aan de voorkant van de teelt. Tijdens en na de oogst kan de POC in jaren van overaanbod door een ‘marktherstelfonds’ op te richten het overaanbod van de markt afhalen zodat de prijzen op een gezond niveau blijven. Wij denken dat, door dit systeem alleen al op te tuigen, de kans toeneemt dat het overbodig wordt om dit fonds daadwerkelijk te gebruiken. Het hangt dan als een slapende reus boven de markt en de prijs zal door de markt niet te diep dalen. Dit kan alleen in combinatie met een aanbodsturingssysteem. Beide worden op dit moment onderzocht door de WUR. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het EHF van de RVO.

8. Verduurzamen van de sector

De kosten en de risico’s van verduurzaming worden op dit moment onvoldoende betaald. De POC mag als enige organisatie marktbevorderende uitspraken doen en helpt telers daarmee in hun keuzes rondom verduurzaming. Zo kunnen we de sector ook helpen te verduurzamen doordat de kosten daarvoor doorberekend kunnen worden in het product.

9. Meeonderhandelen over prijzen en voorwaarden

De POC vergroot de marktpositie automatisch als een aantal van bovenstaande punten goed uitgevoerd worden. Daarmee komen we vanzelf in de positie om mee te onderhandelen over de contractprijzen en -voorwaarden. Deze worden op dit moment eenzijdig bepaald omdat telers geen vertegenwoordiging hebben. Dit was simpelweg ook niet mogelijk zonder de kartelwetwijziging die de juridische mogelijkheden van de POC mogelijk heeft gemaakt.

10. Spreekbuis van de sector

Op dit moment zijn we als telers nog afhankelijk van organisaties die veel breder opereren in de sector en veelal hun handen al vol hebben aan van alles. Met de POC kunnen we aanzienlijk adequater communiceren met de media of politiek en met de sector als er kansen of problemen liggen.

Lid worden

Door het invullen van dit formulier kunt u zich aansluiten bij de eerste producentenorganisatie in de akkerbouw die unieke mogelijkheden heeft op het gebied van krachtenbundeling ofwel erkende kartelvorming.

Vanaf 2023 bedraagt de contributie € 400,- per jaar tot 2025.

U ontvangt een uitnodiging direct na inschrijving.