Een producentenorganisatie, waarom?

De agrarische sector staat onder druk. Prijzen kunnen de (steeds) toenemende eisen niet dekken. De alternatieven liggen ook niet voorhanden. De gemiddelde teler voelt zich machteloos. Samen optreden in de vorm van een producentenorganisatie biedt uitkomst.

Als lid van de POC kunt u daar vorm aan geven. Uw bedrijf wordt onderdeel van een collectief van consumptieaardappeltelers die zich inzet voor uw belangen. Door krachten te bundelen kunnen we proactief veranderingen aanbrengen in de keten. Zo verkrijgt u een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van (veelal machtige) ketenpartners. Het positieve gevolg is correcte prijsvorming en voorwaarden en dat maakt rendabel aardappels telen weer mogelijk. Ook biedt dit innovatieruimte, waarmee kan worden voldaan aan duurzaam/maatschappelijke eisen.

Hoe? Meer kansen door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De recent aangepaste Europese wetgeving t.a.v. producentenorganisaties (PO) biedt ongekende mogelijkheden voor boeren om zich te organiseren. Meer dan 70% van de telers mag zich samenvoegen. Indien onze buurlanden, die onderdeel uitmaken van de EU-4, ook een producentenorganisatie oprichten kan met hen een unie (UPO) opgericht worden.

De regelgeving rondom PO’s valt tegenwoordig niet meer onder de mededingingswetgeving, maar onder het agrarisch recht. Hierdoor mag een groot deel van het areaal gebundeld worden en kunnen onderling afspraken gemaakt worden.
De regelgeving is onder de loep genomen door mevr. Litjens. Met het onderzoek ”Producentenorganisatie als erkend kartel, 2018” is mevr. Litjens gepromoveerd aan de universiteit van Groningen. Het onderzoek inspireerde de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) om POC op te richten. De producentenorganisatie die de (theoretische) mogelijkheden in de praktijk gaat brengen.

Achtergrond_POC

Erkenning

De POC heeft met de erkenning, die in aug 2020 is ontvangen, de bevoegdheid om daadwerkelijk te starten met het organiseren van telers en daarmee afspraken te maken.

Sluit je aan bij ons groeiende netwerk!

Samen staan we sterk

Wat levert het voor mij als teler van consumptieaardappelen op?

Een sterkere positie dan individuele telers. Collectieve onderhandelingen over contractvoorwaarden en prijzen. Op basis hiervan kunt u het rendement van de teelt optimaliseren.

De POC kan met afnemers duurzaamheidsinitiatieven nemen en afspraken maken over de benodigde meerprijs.

Een duidelijk aanspreekpunt voor het ministerie van LNV. De belangen van u als teler worden hierbij goed vertegenwoordigd. De sector staat voor grote uitdagingen om een rendabele teelt overeind te houden. Denk aan de huidige maatschappelijke belangstelling voor de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt en het daaruit voortvloeiende milieu- en klimaatbeleid. Hierin transparantie bieden is voor een individuele teler een onmogelijke opgave. Een sterke POC kan in dit maatschappelijk krachtenveld de belangen van de telers wel goed vertegenwoordigen.

Door de wettelijke verankering in het Agrarisch Recht kan de producentenorganisatie een groot aantal telers verenigen en daarmee een flinke invloed op de markt hebben.

De POC wordt een gelijkwaardige gesprekspartner wanneer een aanmerkelijk deel van de telers lid is. Onze doelstelling is om telers in Noordwest Europa te verenigen. Al dan niet met PO’s in België, Frankrijk en Duitsland.

Wat moet ik als teler doen?

De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn gering: de teler kan zijn eigen afzet blijven regelen; de POC in uw afzet betrekken blijft een vrije keuze.

Door de eenvoudige organisatie vorm zijn ook de financiële gevolgen gering; de contributie bedraagt €400,- per jaar.