Oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Op 1 november 2021 trad de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking. Het doel van deze wet is om de onderhandelingspositie van boeren, tuinders, vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten tegenover grotere en geconcentreerde marktpartijen in de keten te versterken en biedt deze leveranciers bescherming met een verbod op diverse handelingspraktijken, zoals te late betalingen. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de EU-richtlijn om leveranciers bescherming te bieden tegen oneerlijke handelspraktijken.

De wet regelt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan handhaven op oneerlijke handelspraktijken en boetes kan opleggen bij overtredingen. Daarnaast heeft voormalig minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een geschillencommissie aangewezen die geschillen behandelt tussen een individuele (voedsel)leverancier en afnemer.

In overleg met ACM zijn deze 2 procedures op de website van POC geplaatst. De procedures staan los van elkaar.

Procedure 1: Meld een overtreding

Ben je leverancier van landbouw- en voedingsproducten? Of een groep van landbouwproducenten? En denk je dat jouw afnemer de regels overtreedt? Meld dit dan bij ACM. Bron: ACM

Procedure 2: een klacht indienen bij de geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een geschillenprocedure op te starten bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen. Het geschil gaat over de vraag of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, zoals genoemd in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen. bron: Geschillencommisie