Waarom een POC?

Voor agrarische producentenorganisaties (PO's) is een grote uitzondering gemaakt in de EU-regelgeving. Een door de overheid erkende PO valt sinds 2018 niet meer onder de mededingingswet. Dit geeft enorm veel mogelijkheden voor telers, zoals bijvoorbeeld aanbodbeheersing en areaalbeperking. Telers mogen zich nu op grote schaal organiseren onder een erkende PO. Ook is het mogelijk geworden dat een partij als de POC nu uitspraken mag communiceren naar zijn leden die markt beïnvloedend kunnen werken.

Waarom lid worden van de POC?

Het feit dat wij nu grootschalig telers mogen organiseren en aan krachtenbundeling kunnen doen, maakt het dus ook eindelijk zinnig om gezamenlijk activiteiten voor de lange termijn op te tuigen (zoals de POC). De consumptieaardappelmarkt concentreert zich in NW- Europa Hier is het klimaat en de bodem zeer geschikt voor de aardappelteelt. De verwerkende industrie heeft zich daarom ook in het gebied gevestigd.

De aardappelteelt is voor veel akkerbouwers de belangrijkste teelt in hun bouwplan. Deze vrij overzichtelijke markt leent zich er goed voor om te organiseren. De POC heeft ook goed contact met organisaties in de buurlanden, ook in die landen zijn telers zich aan het verenigen om samen invloed op de markt te kunnen hebben. Frankrijk is hier al het verst mee. Meerdere POC’s in verschillende landen mogen zich ook weer verenigen tot een UPO (Unie van Producenten Organisaties).

We zouden dan 1 POC voor de EU kunnen hebben. Als we in Nederland succes hebben met de POC opbouw, dan zorgt dat voor enthousiasme in andere landen. De enige voorwaarde die de wet nu stelt voor de omvang van erkende agrarische PO’s; is dat er enige concurrentie moet overblijven. Na studie van juriste Maria Litjens, die gepromoveerd is op de mogelijkheden die PO’s voor boeren hebben na de aanpassing van het GLB in 2018, bleek dat je zonder enig probleem minstens 70% kan bundelen.

Bij eerdere initiatieven die er geweest zijn, waren er bij voorbaat al veel wettelijke beperkingen. De POC is dan ook niet vergelijkbaar met eerdere initiatieven. Wij zijn erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en hebben daardoor talloze vrijheden om een marktpositie terug te winnen en daarmee een gelijkwaardig handelspartner van de grote afnemers te worden. De POC mag in tegenstelling tot alle andere belangenorganisaties en telersverenigingen die er al zijn:

  • Aanbod reguleren (opkoop)
  • Areaal beperking organiseren
  • Kennis delen over de marktwerking
  • Kennis delen over verkoopcontracten
  • De belangen verdedigen van de aardappelteler.
  • Oproepen doen aan de telers om markt gezond te krijgen
  • Inkoopstrategieën van industrie delen
  • Stemming in de markt creëren.