Contracttool

Contracttool

De contracttool is een samenvatting van alle kleine lettertjes op de contracten van de bekende, grotere afnemers van consumptieaardappels. Alle contracten zijn in detail doorgenomen, om appels met appels te kunnen vergelijken, waardoor onze leden een geïnformeerde keuze kunnen maken met welke afnemer zij in zee willen gaan.

Eerder was dit nog een Excel bestand, waar enige basiskennis van MS Excel voor nodig was om de
tool goed te kunnen gebruiken. Voor seizoen 2024 wordt er een online versie voorbereid, welke zeer simpel is om in te vullen, en de teler de mogelijkheid biedt om voor de grotere rassen de
verschillende afnemers op prijsniveau, en uitbetaling van verschillende kwaliteiten product te
vergelijken.

De Contracttool is beschikbaar voor leden in het ledenportaal onze site. Naast de ContractTool ontwikkelt POC ook een kostprijscalculator. Deze calculator biedt helderheid en inzicht aan telers.

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland