Kostprijscalculator

Calculator

De POC heeft de kracht om het rendement van de aardappelteelt te verbeteren middels een collectieve onderhandelingspositie. Waar momenteel, zonder producentenorganisatie, de onderhandelingspositie van de individuele teler niet sterk is, of zelfs niet bestaat, is dat met een producentenorganisatie wel mogelijk.

Met een uitgedachte inkoopstrategie vertroebelen de afnemers de basisprincipes van marktwerking, wat resulteert in een ongezonde markt. De aanbodzijde zijn de telers zelf, maar wordt gereguleerd door de afnemers. Dezelfde afnemers die het verdienvermogen van de teler ondergeschikt maken aan de grondstofvoorziening.

Ook al voelt dit niet goed, het kan de afnemers niet worden verweten. De telers geven de aardappels simpelweg te gemakkelijk mee. Dit gaat vooral door contracten te tekenen die niet kostprijs leidend zijn en het planten van teveel aardappels waardoor de markt overspoeld blijft met aanbod. Op deze manier zal de vraag nooit groter zijn dan het aanbod, tenzij er sprake is extreme weersinvloeden . Met als gevolg dat deze “race to the bottom” zich op kosten van de teler zal voortzetten, zoals de markt dit van nature doet met een product waarvan het aanbod groter is dan de vraag.

Het is daarom van belang dat er collectief gedacht wordt. Kijk eens naar onze uitgerekende kostprijs en bereken ook uw eigen kostprijs met de kostprijscalculator.

Zorg dat je het niet mist! Word lid! De transitie is gaande!

Het doel van de kostprijscalculator is om helderheid te creëren voor iedere teler in de opbouw van de kostprijs van de productie van consumptieaardappelen.

Onze kostprijscalculator gaat verschillende onderdelen bevatten:

  • Lijst met onderdelen voor een kostprijsberekening van een consumptieaardappel
  • Lijst met afspraken over hoe je een kostprijsberekening doet voor een consumptieaardappelteler
  • Webapplicatie voor de teler om de kostprijs van de eigen teelt te berekenen op POC website achter leden-login
  • Onderhandeltoolbox met daarin onderhandelchecklist, contracttool (vergelijking contracten) en kostprijscalculator

Om de ingevulde gegevens goed te kunnen verwerken, ook van de contracttool, wordt er een ledenportaal aan onze site gekoppeld, zodat leden hun historie kunnen inzien rondom het invullen van de calculator. Daarnaast krijgen wij hiermee inzicht in de ingevulde waarden om zo een beter beeld te krijgen van de gemiddelde kostprijs van onze leden, gelinkt aan areaal, grondsoort, regio etc. Ook zijn een aantal partners, waaronder Delphy, bezig met het invullen van de calculator, om zo een eerste ‘standaardwaarde’ bij alle kostenposten te kunnen geven.

Naast de kostprijscalculator ontwikkelt POC ook een contracttool, waarin alle kleine lettertjes op de contracten van de bekende, grote afnemers worden samengevat.

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland