Jacco de Graaf

De Producenten organisatie consumptieaardappelen is opgericht om te strijden voor de belangen van de consumptieaardappel telers, en dat is hard nodig. Onze positie in de keten is beroerd, jaarlijks loopt onze kostprijs structureel op, maar aan de inkomstenkant komt er niets bij. Wat hebben velen jarenlang gedaan? Meer aardappels telen om aan het eind van het boekjaar toch een modaal salaris over te houden. Een gevolg hiervan was dat er structureel steeds meer gecontracteerd werd, want het risico op een slecht jaar was met een groter areaal niet zelf meer op te vangen. Deze route loopt dood.

Op dit moment zitten we in een situatie dat zelfs de aardappeltermijnmarkt maar heel beperkt de markt kan duiden. In noordwest Europa wordt slechts maximaal een kleine 3500 ha ondersteund door termijncontracten.

Ik ben niet tegen contracten of contracteren, wel tegen het zomaar meegeven van een prachtig product wat buiten het contract of pool valt. Of dat nu 25 ton of 500 ton is. Verder vind ik dat onze inspanningen om hoogwaardige grondstof te telen volgens de hoogste eisen ter wereld,  beter beloond moeten worden.

Ik wil me bij de POC inspannen om de teler een betere positie in de keten te geven en ervoor te zorgen dat er een betere marktwerking komt. Dit is in het belang van de hele keten. Dat gaat niet zomaar en we hebben daar veel leden voor nodig, word dus lid, want met elk lid klein of groot wordt de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen sterker.

Jacco de Graaf

Functie: Bestuurslid POC

Jacco-de-Graaf_POC