Johan van der Eijk

Als jonge akkerbouwer zie ik de veranderingen in de agrarische sector in hoog tempo elkaar opvolgen. Waar de akkerbouw nog relatief buiten schot blijft vergeleken met o.a. de melkveehouderij en de varkenshouderij, gebeurd ook in onze tak ontzettend veel wat niet ten goede komt aan de marges van onze kwalitatief hoogstaande producten, in dit geval consumptieaardappelen.

Waar de teeltkosten blijven toenemen door toenemende maatschappelijke duurzaamheidseisen aan onze producten en toename van de risico’s van de teelt, blijft dit vooral voor rekening teler. Doordat er vanuit de telerskant onvoldoende positie gekozen wordt blijven we achter de feiten aanhobbelen.

Waar onlangs wel een opvallende reactie van de afnemers te zien was in een contractprijsverhoging voor de langbewaarders door de afschaffing van de werkzame stof chloorprofam, blijft dit voor de overige factoren uit. Hoewel deze reactie hoop geeft, bestaat er vooralsnog onvoldoende oog voor het verdienmodel van de akkerbouwer die ieder jaar toch weer met goede moed begint.  Als individuele boer begin je weinig. In mijn ogen kan enkel een collectief vanuit de telerskant een frisse wind laten waaien in de keten, die nu mogelijk is met de oprichting van de POC. Hierdoor wordt het mogelijk om meer gelijkwaardigheid te krijgen tussen de overige ketenpartners die veel groter en beter georganiseerd zijn. Daarnaast zie ik ook voordelen voor de overige ketenpartners, die veel gemakkelijker hun wensen kunnen overbrengen.

Johan van der Eijk

Functie: Bestuurslid POC

Johan-van-der-Eijk_POC