Keimpe van der Heide

Ik heb 23 jaar een gangbaar akkerbouwbedrijf gehad bij Swifterbant in Flevoland. We teelden consumptieaardappelen, suikerbieten, uien, wortels en granen. We hebben een jaar of 15 geleden het bedrijf verkocht, omdat ik slechtziend ben geworden, wat het werk op het bedrijf erg lastig maakte. Sindsdien ben ik betrokken bij de NAV en dus gelukkig ook nog steeds bij de akkerbouw.

Boeren en tuinders hebben een erg zwakke positie in de keten. Tegenover die duizenden boeren staan slechts een handjevol enorm grote afnemers. Boeren zouden volgens mij veel meer mogelijkheden moeten hebben om hun krachten te bundelen zonder tegen de grenzen van de mededingingswet aan te lopen. Na een tussentijdse wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2018 zijn er veel grotere mogelijkheden voor producenten Organisaties om grootschalig boeren te bundelen om ook daadwerkelijk invloed op de markt te hebben. Vanuit de NAV is toen met steun van VTA het initiatief genomen een PO op te richten voor consumptieaardappelen. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van de POC.

Inmiddels staat de POC  volledig los van de NAV. Er is nu een groep enthousiaste jonge akkerbouwers die bezig zijn de POC op te bouwen en vorm te geven. Ik ben daar nog bij betrokken om mijn ervaring  in de wereld van  consumptieaardappelen en (overheids)beleid met hen te delen. Gelukkig is de rest van het Bestuur van de POC (eigen)wijs genoeg om mijn adviezen op waarde te schatten: de woorden van een oude vent, die ook niet alles weet.

Keimpe van der Heide

Functie: Oprichter en bestuurslid POC

Keimpe_van_der_Heide_POC-Nederland