Missie en Visie

De POC heeft een rendabele en duurzame klimaat neutrale aardappelteelt in Europa voor ogen, waar de gehele keten aan verdient en waarmee een waardevolle bijdrage wordt gedaan aan de wereldvoedselvoorziening.

Ook de teler heeft in deze toekomst een goede marktpositie en is gelijkwaardige gesprekspartner in de keten. De Europese aardappelmarkt is er één geworden waar vraag en aanbod in balans is, met reële contractafspraken en ruimte voor de vrije markt. Hoe we dit willen realiseren? stapsgewijs:

Van Individueel naar Collectief naar Internationaal

Afhankelijk van draagvlak (hoeveelheid leden) en financiering ontwikkelt de POC zich van individueel niveau naar collectief naar internationaal.

Individueel

Gerealiseerde en op korte termijn te realiseren producten van de POC. Deze richten zich vooral op kennisopbouw en tools voor het onderhandelen door de teler:

 • Contracttool
 • Kostprijscalculator
 • Voorbeeld verkoopcontract
 • Route naar het melden van de prijs voor de vrije markt
 • Nieuwsbrief met trendanalyses
 • Relaties en contactonderhoud met bondgenoten en anderen in de keten

Collectief

Activiteiten en producten van de POC richten zich op maximale marktinvloed middels areaalbeheersing en marktherstel. Het informeren en adviseren wordt geoptimaliseerd met voorspellingsmodellen.

Verder kan er door een serieuze achterban, en eentje die ook gezamenlijk wil opereren, met afnemers serieus onderhandeld worden over gewenste contractvormen en-prijzen. De kostprijs van de teler is het uitgangspunt van de contractprijs. Deze diensten zijn op relatief lange termijn realiseerbaar:

 • Haalbaarheidsstudie areaalbeheersing en marktherstel (WUR), (HAS) (hoeveel zou je voor welke prijs van de markt moeten halen om positieve impact voor de telers te hebben?)
 • Opbrengst voorspellingsmodel op provinciaal niveau
 • Afspraken met de industrie

Internationaal

De consumptieaardappelmarkt is een wereldmarkt. De producenten zitten op dit moment vooral in de EU-4 – Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. NL alleen is te klein om écht van invloed te zijn op de prijszetting en in het speelveld. Daar is uiteindelijk een alliantie met Belgie, Frankrijk en Duitsland voor nodig.

POC werkt dus aan het internationaal verenigen van krachten in de Unie van Producenten Organisaties (UPO) met de Producenten Organisatie in de buurlanden.

 • Op naar een: United Producers Organisation (UPO)
 • Telersorganisaties die erkend zijn onder de EU wet art. 157 mogen zich verenigen in een UPO.
 • Naar het voorbeeld van de United Potato Growers of America