Contracttool POC zorgt voor meer transparantie voor de teler in de wirwar van contracten

Contracttool POC zorgt voor meer transparantie voor de teler in de wirwar van contracten

Contracttool POC zorgt voor meer transparantie voor de teler in de wirwar van contracten

Gepubliceerd op 19 september 2022

De producentenorganisatie consumptieaardappelen (POC) is vlak voor corona opgericht als langjarige poging om de aardappeltelers meer marktmacht en daardoor meer verdienvermogen te creëren. Dit is mogelijk doordat de POC als enige vertegenwoordiger van de telers buiten de kartelwetgeving valt door een officiële erkenning die is afgegeven door het ministerie van Landbouw. Concreet houdt dit in dat de POC marktbevorderende uitspraken en adviezen mag doen naar zijn leden, maar ook aanbod mag bundelen, zonder dat de kartelwaakhond hier tegen op zal treden.

Het bestuur van de POC geeft zichzelf tot eind 2024 om 70% van het consumptieareaal aangesloten te krijgen, ledenwerving is de komende jaren daarom topprioriteit, dit betekent echter niet dat we op dit moment nog niets kunnen betekenen voor onze leden. Integendeel.

Één van de doelen van de POC is om de markt meer transparant te maken. Hiervoor hebben we een contracttool ontwikkelt. Hiermee kunnen onze leden heel eenvoudig de contracten van de verschillende fabrieken met elkaar vergelijken. Dit inclusief het palet aan kwaliteitpremiestelsels waardoor het tot voor kort haast ondoenlijk was om de contracten met elkaar te vergelijken. Het is slechts een kwestie van 5 variabelen invoeren, waarna de prijzen van alle grote verwerkers overzichtelijk gepresenteerd worden.

Het vergelijk bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. Vergelijk over alle leveringsweken inclusief basistoeslagen, exclusief kwaliteitspremie per fabriek.
  2. Vergelijk in specifieke leveringsweek inclusief basistoeslagen per fabriek, exclusief kwaliteitspremie.
  3. Vergelijk kwaliteitspremie per kwaliteitscategorie. *
  4. Vergelijk contractprijs inclusief kwaliteitspremie per kwaliteitscategorie. *
  5. Kwaliteitsspecificatie van de verschillende categorieën.

* Door POC vastgestelde kwaliteitscategorieën.

Niet één partij heeft het advies van de POC, om de contractprijs met minimaal 5 cent/kg te laten stijgen om de teler kostprijs plus marge te gunnen, overgenomen. Over de hele linie zijn de contractprijzen aardig gestegen, al moet de kanttekening gemaakt worden dat ze vorig jaar gemiddeld 1 cent per kg zijn gedaald.

Deze contracttool is in overleg met de industrie ontwikkeld, niet elke partij was even enthousiast, maar er was bij alle partijen wel het besef dat dit voor telers een handvat kan zijn om eens kritisch naar de geboden contracten te kijken. We hebben dit model met uiterste zorg samengesteld, echter is de POC niet aansprakelijk voor gevolgen van de uitkomsten van de contracttool.