Wageningen Economic Research (WEcR) bevestigt POC KostprijsCalculator als goede basis

Wageningen Economic Research (WEcR) bevestigt POC KostprijsCalculator als goede basis

Wageningen Economic Research (WEcR) bevestigt POC KostprijsCalculator als goede basis

Gepubliceerd op 20 juni 2024

Uitkomsten onderzoek “Aardappelmarkt in Balans”

Tijdens het onderzoek ‘Aardappelmarkt in balans’ door Wageningen Economic Research (WEcR), waarvan de voorlopige uitkomsten 10 juni jl. in Wieringerwerf werden gepresenteerd, is onder andere de POC KostprijsCalculator doorgerekend. De POC KostprijsCalculator is opgezet om helderheid te verkrijgen in de opbouw van de kostprijs van de productie van consumptieaardappelen. Zo kunnen telers hun positie verbeteren.

Met de KostprijsCalculator behoort het ‘nattevingerwerk’ nu tot het verleden. De calculator is opgezet met stakeholders Flynth, Countus, Alfa, Delphy, LTO, NAV en ABN Amro. Tot overeenstemming is gekomen hoe de kostprijs berekend dient te worden. Deze standaardisatie voorkomt onduidelijkheid hoe je een kostprijs berekent voor je aardappelteelt, maar ook dat er eenvoudigweg geen kosten door telers over het hoofd worden gezien. Wageningen Economic Research heeft de KostprijsCalculator vergeleken met eigen kostprijsberekeningen en komt tot nagenoeg vergelijkbare resultaten.

Telers snijden zichzelf in de vingers door te blijven rekenen met opbrengsten van 50 ton/ha, is tevens een van de uitkomsten van het onderzoek. De KostprijsCalculator laat je als teler kritisch kijken naar je bedrijfsvoering en geeft waardevolle inzichten voor een goede onderhandelingspositie.

“Samen met de KostprijsCalculator kan ik kritisch blijven op mijn aardappelteelt en het rendement hiervan. Deze tool is een zeer waardevolle toevoeging in de sector!” – Jarco Koekkoek (28), teler in Nieuwendijk

Ondertussen weten vele telers de KostprijsCalculator te vinden als waardevolle tool: zo’n 2.500 hectare tafel- en frietaardappelen is inmiddels ‘doorgerekend’.

De KostprijsCalculator wordt jaarlijks aangepast en verbeterd en bevat:

  • Een lijst met onderdelen voor een kostprijsberekening van consumptieaardappelen.
  • Afspraken over hoe kostprijsberekeningen moeten worden uitgevoerd voor consumptieaardappeltelers.
  • Een webapplicatie op de POC-website achter leden-login voor telers om de kostprijs van hun eigen teelt te berekenen.
  • Een onderhandeltoolbox met onder andere een onderhandelchecklist en ContractTool.

De KostprijsCalculator is beschikbaar in het ledenportaal op de website.

Over POC Nederland

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) zet zich in voor de belangen van consumptieaardappelproducenten en bevordert krachtenbundeling een gezonde markt en transparantie. De POC is ontstaan doordat door een besluit in 2018 door het Europees Parlement, de Primaire producenten organisaties door een erkenning te verkrijgen bij het landbouwministerie (die POC heeft) in het land van oprichting buiten de kartelwetgeving valt en daardoor in plaats van 5% bundeling naar tot wel 80% bundeling juridisch mag. Dat  maakt het mogelijk om een positie te verkrijgen tussen de grote multinationale bedrijven die in dezelfde keten werken en een marge kunnen opeisen. Op 9 januari 2023 is door RVO aan POC een subsidie toegekend in het kader van Samenwerken aan groen-economisch herstel. Deze subsidie is deels gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Nog geen lid van de POC? Probeer nu het gratis proeflidmaatschap!

Eerst zien, dan geloven? We snappen het! Daarom introduceert POC een gratis proeflidmaatschap, waarbij jij zelf kan ervaren wat de voordelen zijn van het lidmaatschap bij POC.
Test gedurende drie maanden ongelimiteerd de tools van POC.