Voorzitter VTA, Bert Timmermans, in gesprek met POC

Voorzitter VTA, Bert Timmermans, in gesprek met POC

Voorzitter VTA, Bert Timmermans, in gesprek met POC

Gepubliceerd op 19 maart 2024

Bert Timmermans, een ervaren figuur in de landbouwsector heeft naast zijn rol als voorzitter van de Verenigde telers akkerbouw (VTA), samen met zijn vrouw en twee zoons een akkerbouwbedrijf in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). In dit exclusieve interview met Bert Timmermans gaan we in op de toekomst van de consumptieaardappelmarkt.

Hoe ziet u de toekomst van de consumptieaardappelmarkt en de positie van de teler hierin?

Blikkend op de toekomst van de aardappelteelt, constateert Timmermans een landschap dat wordt gekenmerkt door snelle en significante veranderingen. Een gigantische behoefte aan grondstoffen, steeds onvoorspelbaardere weerpatronen en toenemende risico’s, zoals de resistentie van ziektes tegen bestrijdingsmiddelen vormen grote uitdagingen. Timmermans identificeert regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen als een uitdaging en voorziet intensievere hindernissen in de komende jaren. Timmermans merkt op: “In Nederland zitten we wat betreft areaal aan de limiet, in de gebieden in Frankrijk waar nu met name de uitbreiding gehaald wordt, kunnen ze niet of nauwelijks beregenen. In Engeland hebben ze moeite om aan personeel te komen, waardoor grote aardappeltelers extensiever gaan telen. Hiernaast zien we wel dat de nieuwe teeltgebieden sterk blijven groeien.”

Hoe kunnen we hierop inspelen?

Timmermans staat voor een evenwichtige aanpak en hij spoort telers aan om hun bedrijfsvoering te diversifiëren door middel van uitgebreidere gewasvariaties en verbeterde gewasrotatie. “Het opstellen van lange termijnvisies bevordert de bedrijfscontinuïteit en voorkomt de valkuilen van kortzichtige, markt gestuurde beslissingen; niet doordenderen tot de overheid ingrijpt.” benadrukt Timmermans. Organisaties zoals VTA en de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) verstrekken essentiële marktinzichten en waarschuwen tegen de gevaren van overproductie.

Waar liggen de grootste verbeterpunten voor de positie van aardappeltelers?

Het belangrijkste is volgens Bert het voeden van de beurzen en VTA met transacties. Als er geen transacties door boeren gemeld worden zal de het beprijzen van vrije aardappelen zeer moeilijk worden.

Timmermans verteld dat de telers moeten zorgen dat hun bedrijf in balans komt, door te verbreden met zaken als meer teelten en ruimere gewas roulatie. “Het is belangrijk om de lange termijnvisie scherp te hebben. Zo zorg je dat er meer continuïteit in het bedrijf komt, waardoor er niet van jaar op jaar achter de markt aangeteeld wordt, maar juist aan eigen visie wordt vastgehouden.” benadrukt Timmermans.

“Iets dat ik denk dat de aardappelsector sterker zou maken is een samenwerking tussen consumptie-en pootgoedtelers in pootgoedcoöperaties. Dit zou beide partijen in staat stellen om beter te verdienen.”

Door gezamenlijk op te trekken als pootgoedteler en consumptieaardappelteler en de marges in de keten te delen, kan een stabielere prijs worden verkregen. Dit voorkomt dat telers gaan telen op basis van de op dat moment hoogste prijs. Timmermans vertelt: “De teler moet zelf zorgen dat hij zijn teelt en bedrijfsvoering onder controle houdt, waarbij de teler zijn kostprijs kent en zijn teelt zo goed mogelijk tegen ziektes beschermd. Dit zodat de oogst succesvol kan worden gerooid.”