Haalbaarheidsonderzoek naar een onafhankelijk tarreringssyteem – HAS onderzoek

POC - Projecten_Haalbaarheidsonderzoek naar-

Vanuit de Hogere Agrarische School wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een onafhankelijk tarreringssysteem. De hoofddoelstelling van het onderzoek is tweedelig:

 1. Het opzetten van een onafhankelijk tarreringssyteem voor de afzet van
  consumptieaardappelen. Het is niet geheel duidelijk of de frites- en tafelaardappelen in één
  systeem meegenomen kunnen worden. We leggen de nadruk op de fritesaardappel. Echter
  als de tafel/exportaardappelen ook meegenomen kunnen worden in de tijd, is dit een extra
  mooie bijkomstigheid en zullen we dat zeker niet nalaten. In het vervolg van dit voorstel
  bedoelen we dan ook met consumptieaardappelen hoofdzakelijk de fritesaardappel.
 2. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een universeel geaccepteerd en
  onafhankelijk tarreringssyteem voor de afzet van consumptieaardappelen.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren, beantwoorden we onderstaande onderzoeksvragen:

 1. Hoe moet een onafhankelijk tarreringssyteem eruit zien voor consumptieaardappelen
 2. Wat is de haalbaarheid in de markt van een onafhankelijk universeel geaccepteerd
  tarreringssyteem

Als deelvragen zijn hierbij geformuleerd:

 1. Wat zijn de essentiële kwaliteitsparameters voor consumptieaardappelen bij levering aan
  een verwerker?
 2. Hoe kunnen deze op een onafhankelijke manier betrouwbaar gemeten en vastgelegd
  worden?
 3. Hoe zou een onafhankelijk analyse proces eruit kunnen zien en wat zijn mogelijke partners?
 4. Hoe gaat het tarreren in andere sectoren zoals hardfruit, groente, granen en bieten en wat
  kunnen we daarvan meenemen?
 5. Wat is het proces geweest om naar een dergelijk systeem toe te groeien in de andere
  sectoren?
 6. Hoe zien de verschillen in tarreren er uit op dit moment bij de diverse verwerkers en welke
  (financiële) consequenties heeft dit voor de ondernemer?
 7. Welke voorwaarden moet het tarreringssyteem hebben om universeel geaccepteerd te
  worden in markt?

Het project levert als resultaat op:

– Een voorstel voor een onafhankelijk tarreringssyteem. Dit zouden meerdere
scenario’s kunnen zijn.
– Inzicht in de haalbaarheid in de markt van een onafhankelijk tarreringssyteem
– Een advies met betrekking tot de nog te nemen stappen als het gaat om acceptatie
in de markt
– Een implementatieplan/stappenplan om een dergelijk onafhankelijk systeem te
implementeren

Het project zal worden afgerond met een schriftelijke rapportage en een presentatie voor de
opdrachtgever (tenzij anders wordt afgesproken).

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland