Teelt van klimaat-neutrale aardappel – HAS onderzoek

POC - Projecten_Teelt van klimaat-

Vanuit de HAS, Hogere Agrarische School in Den Bosch, wordt er onderzoek gedaan naar de teelt van klimaat-neutrale aardappelen. De hoofddoelstelling van het onderzoek is het beschrijven van de teelt van een klimaatneutrale aardappel en het in beeld brengen van de kosten daarvan ten opzichte van de gangbare aardappelteelt. Om bovenstaande doelstelling te realiseren, beantwoorden we onderstaande onderzoeksvragen:

 1. Hoe teel je een klimaatneutrale aardappel?
 2. Wat zijn de kosten van deze teeltmethode ten opzichte van de kosten van de gangbare
  teeltmethode?
  Als deelvragen zijn hierbij geformuleerd:
 3. Welke consumptieaardappelrassen met voldoende marktpotentieel zijn het meest geschikt
  voor een klimaatneutrale teelt?
 4. Op welke manier(en) kun je klimaatneutraal telen? Denk daar bij niet zozeer aan volledig
  biologisch (dynamische) teelt, maar juist aan andere opties zoals bijvoorbeeld het telen van
  weerbare aardappelplanten in een dito teeltsysteem.
 5. Hoe ziet het teeltplan van deze rassen eruit?
 6. Welke andere maatregelen in de bedrijfsvoering passen hierbij, is bijvoorbeeld het
  terugdringen van chemische middelen en de transitie naar meer groene middelen een
  (deel)optie of het compenseren van uitstoot in andere vormen?.
 7. Wat is de footprint van de verschillende methoden?
 8. Hoe ziet de kosten- baten analyse eruit van de teelt? Hierin nemen we alle kosten mee. Dus
  niet alleen de kosten van de teelt, maar ook sortering, bewaring. De afbakening ligt bij het
  verlaten van de aardappels van de boerderij.
 9. Hoe moet een contract voor een teler er uit zien zodat hij marktconform beloond wordt
  voor de teelt van een klimaatneutrale consumptieaardappel?

Het project levert de volgende resultaten op:
– Verschillende scenario’s om klimaatneutrale/-positieve consumptieaardappelen te telen
inclusief, footprint, teeltplan en bedrijfsvoeringsplan.
– Scenario’s zijn doorgerekend en zijn vergeleken met de kosten-baten analyse van de
reguliere consumptieaardappelteelt.
– Advies voor implementatie.

Het project zal worden afgerond met een schriftelijke rapportage en een presentatie voor de
opdrachtgever (tenzij anders wordt afgesproken).

Flag_of_Europe

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland