Lid worden

Door het invullen van dit formulier kunt u zich aansluiten bij de eerste producentenorganisatie in de akkerbouw die unieke mogelijkheden heeft op het gebied van krachtenbundeling ofwel erkende kartelvorming.

Vanaf 2023 bedraagt de contributie € 400,- per jaar tot 2025.

Uw lidmaatschap is een investering in de opbouw van de POC. Nu zitten we nog in de opbouwfase, maar vanaf 1 januari 2025 willen we genoeg leden hebben om onze plannen ook daadwerkelijk in werking te kunnen zetten. Voor nu kunnen we zelfs al over een aantal punten uit onze ’10 redenen om lid van de POC te worden’-lijst communiceren naar leden om invloed op de markt uit te oefenen.

Van uw lidmaatschapsgeld kunnen wij een professionele organisatie opbouwen. Uw lidmaatschapsgeld is snel terugverdiend, zeker als veel telers meedoen. Maar ook kunt u al direct gebruik maken van de contracttoolvergelijker en onze vernieuwde kostprijscalculator die in januari gelanceerd wordt!

Word nu lid en investeer mee in een gezonde marktpositie voor de teler!

POC - Projecten_Teelt van klimaat-

Aanmelden

U ontvangt een uitnodiging direct na inschrijven d.m.v. onderstaand formulier.