De visie van Vincent Coolbergen

De visie van Vincent Coolbergen

De visie van Vincent Coolbergen

Gepubliceerd op 01 november 2023

Vincent Coolbergen is directeur van Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot landbouwbedrijf ten noorden van de stad Goes in Zeeland. Het areaal bestaat uit ruim 1.400 hectare landbouwgrond en 500 hectare verpachte grond, mosselpercelen, weilanden, wegen en water- en natuurgebieden.

De aardappelmarkt is grillig met zeer wisselende prijzen. Wat kan een boer doen om hier enige invloed op uit te oefenen?

Vincent Coolbergen: “Allereerst moet je inzicht hebben in je kostprijs. Zelf hebben we op de Wilhelminapolder een kostprijscalculatie waarbij we precies weten wat onze kostprijs is. We zullen dan ook nooit een contract tekenen onder kostprijs. Je zult ervan schrikken hoe de kosten de laatste jaren gestegen zijn.

We overwegen om een verkoopcontract op te stellen voor aardappelen. Het is eigenlijk wel vreemd dat je als producent de afnemer je contract laat schrijven. We hebben deze verkoopcontracten wel voor onze andere producten.

De kosten voor een duurzame teelt worden steeds hoger zonder dat deze vertaald worden in de verkoopprijs. Wil je de duurzaamheid bevorderen, dan zul je daarin gestimuleerd worden als dit in de verkoopprijs wordt meegenomen. Op de Wilhelminapolder hebben we een duurzaamheidsplan waaruit duidelijk blijkt welke inspanningen wij verrichten om onze teelt zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Het is niet meer dan logisch dat daar ook een vergoeding tegenover staat.”