Vernieuwde KostprijsCalculator voor 
consumptieaardappelteelt

Vernieuwde KostprijsCalculator voor 
consumptieaardappelteelt

Vernieuwde KostprijsCalculator voor 
consumptieaardappelteelt

Gepubliceerd op 12 januari 2024

Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC), gericht op het versterken van de marktpositie en rendement van consumptieaardappelteelt, lanceert in de eerste week van februari aanstaande, de vernieuwde KostprijsCalculator. Met stakeholders Flynth, Countus, Alfa, Delphy, LTO, NAV en ABN Amro is tot overeenstemming gekomen hoe de kostprijs berekend dient te worden. Deze standaardisatie voorkomt onduidelijkheid over hoe je een kostprijs berekent voor je aardappelteelt, maar ook dat er eenvoudigweg geen kosten door telers over het hoofd worden gezien.

De POC begrijpt het belang van transparantie in de opbouw van kostprijzen voor de productie van consumptieaardappelen. Daarom hebben we het initiatief genomen om een kostprijscalculator te ontwikkelen die helderheid en inzicht biedt aan telers.”, aldus Jasper Roubos, voorzitter van de POC.

De KostprijsCalculator bevat:

• Een lijst met onderdelen voor een kostprijsberekening van consumptieaardappelen.

• Afspraken over hoe kostprijsberekeningen moeten worden uitgevoerd voor consumptieaardappeltelers.

• Een webapplicatie op de POC-website achter leden-login voor telers om de kostprijs van hun eigen teelt te berekenen.

• Een onderhandeltoolbox met onder andere een onderhandelchecklist, ContractTool en KostprijsCalculator.

Historie

Er zal een leden portaal aan de POC-website worden gekoppeld, om leden in staat te stellen hun historie rondom het invullen van de calculator in te zien. 

Gebruik KostprijsCalculator

De online KostprijsCalculator wordt binnenkort exclusief voor POC-leden beschikbaar gesteld op de website van POC. Jasper Roubos: “Wij moedigen niet-leden van harte aan lid te worden. Voor een optimale bedrijfsvoering kunnen ze direct gebruik maken van de tool. Daarnaast maken we met vele andere telers een vuist voor een sterkere marktpositie en beter rendement van de consumptieaardappelteelt.“

Naast de Kostprijscalculator ontwikkelt POC ook een online ContractTool. Deze biedt telers de mogelijkheid om eenvoudig prijsniveaus en uitbetalingen voor verschillende kwaliteiten producten van diverse afnemers te vergelijken.

Over POC Nederland

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) zet zich in voor de belangen van consumptieaardappelproducenten en bevordert krachtenbundeling een gezonde markt en transparantie. De POC is ontstaan doordat door een besluit in 2018 door het Europees Parlement, de Primaire producenten organisaties door een erkenning te verkrijgen bij het landbouwministerie (die POC heeft) in het land van oprichting buiten de kartelwetgeving valt en daardoor in plaats van 5% bundeling naar tot wel 80% bundeling juridisch mag. Dat  maakt het mogelijk om een positie te verkrijgen tussen de grote multinationale bedrijven die in dezelfde keten werken en een marge kunnen opeisen. Op 9 januari 2023 is door RVO aan POC een subsidie toegekend in het kader van Samenwerken aan groen-economisch herstel. Deze subsidie is deels gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).