Wim van de Ree, algemeen directeur NEDATO: “Iedere speler moet zijn/haar boterham kunnen verdienen”

Wim van de Ree, algemeen directeur NEDATO: “Iedere speler moet zijn/haar boterham kunnen verdienen”

Wim van de Ree, algemeen directeur NEDATO: “Iedere speler moet zijn/haar boterham kunnen verdienen”

Gepubliceerd op 19 januari 2024

In een exclusief interview met Wim van de Ree, algemeen directeur van Nedato, gaan we in op zijn kijk op de toekomst van de consumptieaardappelmarkt en de rol van de teler in deze dynamische sector. “Positief! Aardappel is een oer product! Gezond en efficiënt met water,” benadrukt Van de Ree.

Hoe ziet u de toekomst van de consumptieaardappelmarkt (frites, tafel, export) en de positie van de teler hierin?

De aardappelmarkt heeft de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving doorgemaakt, waarin de onderlinge afhankelijkheid in de keten steeds meer wordt erkend. Van de Ree merkt op: “Het is steeds duidelijker dat in de ketens van teler naar consument, iedereen elkaar toch nodig heeft. Die noodzaak hebben we de laatste 4 jaren overduidelijk gezien.” Deze bewustwording dwingt elke schakel in de keten, van teler tot consument, om zich te verdiepen in de positie van toeleverancier en afnemer om weloverwogen keuzes te maken.

In deze context benadrukt Van de Ree het belang van het kunnen verdienen van een boterham voor elke speler in de keten. “Iedere speler moet zijn/haar boterham kunnen verdienen. Dit besef is goed aan het ontwikkelen, maar kan zeker nog een duwtje in de rug gebruiken,” voegt hij toe.

“Iedere speler moet zijn/haar boterham kunnen verdienen.”

Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor de aardappelhandel via Nedato?

Als een coöperatieve telersvereniging staat Nedato voor de uitdaging om toegevoegde waarde te bieden aan zowel telers als afnemers. Van de Ree legt uit: “Om deze taak goed uit te voeren zal Nedato van toegevoegde waarde moeten zijn voor zowel de teler als de afnemer. Op het moment dat deze toegevoegde waarde niet ervaren wordt door de partijen, is er in principe geen plaats in een keten.”

Voor telers zijn belangenbehartiging, eerlijkheid, transparantie, begeleiding en prijsvorming cruciaal, terwijl afnemers streven naar leveringszekerheid, goed inzicht in kwaliteiten en betrouwbaarheid in de relatie. Het succes van Nedato in de aardappelhandel rust dus op het bieden van deze elementen.

Waarin kan POC een meerwaarde zijn om de consumptieaardappel markt te versterken en daarmee ook indirect het rendement van Nedato Telers ?

Op de vraag hoe POC kan bijdragen aan het versterken van de consumptieaardappelmarkt en het rendement van Nedato-telers, wijst Van de Ree op de tools en initiatieven die POC heeft ontwikkeld. “POC heeft zich laten zien als een belangenbehartiger die niet alleen roept, maar ook een aantal tools heeft ontwikkeld om inzicht te krijgen in kostprijsontwikkeling en vergelijking van verkoopvoorwaarden en contractprijzen,” zegt hij.

Deze tools zijn van onschatbare waarde om telers te helpen nadenken en inzicht te geven in cruciale aspecten van hun bedrijfsvoering. Van de Ree benadrukt het belang van voortdurende dialoog: “Ik ben wel van mening dat je altijd in gesprek moet blijven met elkaar en niet praten over elkaar.” Hij hoopt dat deze initiatieven en tools zullen leiden tot groei van de groep aangesloten telers, wat zou bijdragen aan een breder draagvlak en meer gezamenlijke belangenbehartiging.

In een tijd waarin de aardappelmarkt evolueert, blijft een positieve benadering, ondersteund door samenwerking en inzicht, de sleutel tot duurzaam succes.